Válási mediáció

Válási mediációval hónapok alatt, gyors, békés egyezség várható az évekig tartó, kimerítő, lelkileg megterhelő és pénztárcát nem kímélő pereskedés helyett.

Azoknak való a válási mediáció, akik bár menthetetlennek találják házasságukat, mégis fontosnak tartják és keresik a jövőbeni együttműködés lehetőségét, akár közös gyermekük nevelése, vagy közös vállalkozásuk megtartása, vagy egy baráti kapcsolat fenntartása érdekében.

A házasságot csak bírósági úton lehet felbontani, a bontóper tehát elkerülhetetlen, de nem mindegy, hogy az mennyi stresszel, szenvedéssel jár, mennyi ideig tart, és az sem mellékes, hogy mennyibe kerül. Amennyiben a házasságból gyermek született, akkor a válóper előtti kötelező mediációt törvény írja elő, illetve a bíró is kötelezheti a házaspárt mediációra.

A válóperhez kapcsolódó mediációs közvetítés folyamata lényegében lépésről-lépésre megegyezik a párkapcsolati mediációéval:

  • a krízis okait feltáró előkészítő beszélgetéseket követően
  • az igényeket, kéréseket meghatározó mediációs ülésen az érdekek egyeztetése,
  • együttműködési stratégiák kidolgozása, majd
  • a megállapodás írásba foglalása.

A különbség annyi, hogy a házasság felbontásának szándéka ebben az esetben adott, és a közvetítés tárgya elsősorban a körülményekre (gyermek elhelyezés, tartásdíj, lakáshasználat, vagyonmegosztás stb.) vonatkozik. Fontos, hogy a válási mediáció esetén mindig a legfontosabb szempont a gyerek(ek) érdeke. A szakképzett mediátor útmutatásainak segítségével a párok felkészülhetnek arra, hogy mondják el gyermeküknek az életükben bekövetkező változást úgy, hogy nagy eséllyel kimaradjon a gyermek a játszmákból és minél kevésbé sérüljön.

A felek a mediácós megállapodást a keresetlevéllel együtt benyújtják a bírósághoz. A válás tényét természetesen csak a bíróság mondhatja ki, de a mediációs szerződést a bíróság elfogadja, és így a bírói végzésben az szerepel majd, amiben a házastársak megegyeztek.

A mediációs megállapodáson alapuló válást nemcsak törvény írja elő, hanem az állam is támogatja: a mediáció díja – egy bizonyos mértékig – levonható a bírósági illetékből.

Amennyiben a mediáció során kiderül, hogy még van esély a párkapcsolat megújítására, helyreállítására, akkor a válási mediáció átalakulhat párkapcsolati mediációvá.