Üzleti-gazdasági mediáció

Az üzleti vagy gazdasági mediáció során a kereskedelemmel, vagy szolgáltatással foglalkozó cégek felkészülhetnek ügyfeleik, beszállítóik, egyéb üzleti partnereik, munkatársaik stb. panaszai, reklamációi kezelésére. A gazdasági-üzleti mediáció legtöbbször a vitás felek számára elfogadható megoldást eredményez, az érdekek mentén történő, peren kívüli megállapodáshoz vezet.

Amennyiben a kialakult konfliktusok elmérgesednek, ha nem, vagy rosszul oldják meg őket, akkor akár a további együttműködést is ellehetetleníthetik, ami akár komoly anyagi és erkölcsi veszteséggel járhat. Nem szabad elfelejteni, hogy az évekig tartó pereskedésekből adódó negatív „reklámnak” milyen romboló hatása lehet. A mediáció a kialakult vitás helyzet békés rendezésének elősegítésével, a konszenzusos megállapodás-, az együttműködési stratégiák kidolgozásával hozzájárulhat a cég gazdasági pozíciójának, piaci jelenlétének megtartásához.

A gazdasági mediáció során nem az igazságot, hanem a konfliktus megoldását keressük úgy, hogy lehetőség szerint azzal a vitázó felek mindegyike jól járjon, win-win szituáció kialakítására törekszünk. A felek között közvetítő, pártatlan mediátor kommunikációjával abban segíti a feleket, hogy – a közös megegyezés után - a jövőben is együtt tudjanak működni. A mediátor nem mint jogi fórum jár el, hanem közvetít. A mediációs eljárás során mindkét fél kifejtheti álláspontját, a mögötte húzódó valós okokat, és ezen érdekek mentén hozzák meg közös döntésüket. Mivel a megállapodást önmaguk alkotják ezért be is tartják az abban foglaltakat.

A megállapodás nem lehet jogszabály ellenes, de eltérő jogokat és kötelezettségeket állapíthat meg mint, amelyek a feleket egy bírósági eljárás során egyébként megilletnék.

A Polgári Perrendtartás módosítása kötelezően előírja, hogy a jogi személy gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitáiban a keresetlevél benyújtása előtt kíséreljék meg a jogvita peren kívül elintézését. A jogalkotó ezen túlmenően illetékkedvezményt és előnyös perköltség-viselési szabályokat biztosított a mediációt igénybe vevőknek.