Dr. Nógrádi Judit mediátor

Az Igazságügyi Minisztérium által akkreditált– az Igazságügyi Minisztérium közvetítői jegyzékében szereplő – mediátor vagyok. Az emberi konfliktusok kezelésére, általános mediáció lefolytatására (családi, ifjúsági, párkapcsolati/válási, kapcsolattartási), általános gazdasági viták, agrárjogi viták, közigazgatási mediáció lefolytatására van jogosítványom. A mediáció módszerét Nagy Zsókától tanultam, tudásomat folyamatosan továbbképzéseken bővítem.

Mielőtt elkezdtem mediátorként dolgozni, korábbi munkáim során többször kellett ellenérdekű feleket asztalhoz ültetnem és megegyezésre bírnom őket. Nagy gyakorlatot szereztem tárgyalások vezetésében. Úgy érzem, hogy a családomban szerzett személyes tapasztalatok is erre a munkára készítettek fel. Tapasztalataim azt mutatják, hogy a krízisekből, nehéz élethelyzetekből is van kivezető út. Véleményem szerint, ha a problémákra megoldandó feladatként tekintünk, nagy biztonsággal megtaláljuk a megoldást.

Mediátorként nem tetszelgek ügyészi vagy bírói szerepben, egyik fél érdekeit sem képviselem, nem ítélkezem, nem kényszerítem a felekre a megegyezést, nem adok jogi tanácsot. A felek számára legjobb, legelfogadhatóbb megoldást a segítségemmel a felek találják és dolgozzák ki. Nagyon fontosnak tartom, hogy nem döntök a felek helyett. Nem az eredményért, hanem a folyamatért vagyok felelős. Semleges, pártatlan vagyok, közvetítek a felek között, elősegítem a kommunikációt. A vitát párbeszéddé alakítom és így járulok hozzá a közös konszenzus (vagy az ahhoz közelítő megoldás) megtalálásához.

A mediáció során a vitázó felek tárgyalnak. A konstruktív tárgyaláshoz adok támogatást:

  • Irányítom a folyamatot.
  • Segítek feltárni, körüljárni a problémákat, megérteni a konfliktus lényegét, mozgatórugóit.
  • Nem engedem a témától eltérni, elkalandozni a feleket, moderálom, lecsendesítem az érzelmileg túlfűtött reakciókat.
  • A megoldásokra fókuszálok.
  • Konszenzusra törekszem.
  • A jogvita és a konfliktus feloldása a cél.
  • Biztonságos környezetet teremtek.

Szakmai célom, hogy ügyfeleimet a számukra legjobb megoldás kidolgozásához segítsem hozzá.